fundusze inwestycyjne
Start /Szkoła inwestowania

Szkoła inwestowania

Jak wiele razy sugerowałem, inwestowanie w funduszach to inwestowanie na giełdach,  krajowej czy światowych, przez pośredników jakimi są osoby zarządzające funduszami. 

Konsekwencją powyzszego założenia jest fakt, że zmienność wartości jednostek udziałowych poszczególnych funduszy zalezy od zmienności giełd na których inwestują poszczególne fundusze.

Dalsza konsekwencja to fakt, że określanie metod i narzędzi jakimi można zarabiać w funduszach jest spójne z metodami jakie stosują inwestorzy bezpośrednio inwestujący na wszelkich giełdach światowych.

Podstawowym parametrem oddzielającym warunki stosowanych metod (narzędzi) jest czas realizacji naszych zleceń. O ile na giełdzie można realizować zlecenia w kazdej sekundzie, to w inwestowaniu w funduszach, realizacja naszych zleceń nie może być krótsza niż jeden dzień. Najczęściej czas realizacji naszych zleceń wynosi 2 lub 3 dni. Ten fakt wymusza u nas stosowanie określonych metod inwestowania które będą skuteczne w przypadku kilkudniowych poślizgów w realizacji naszych zleceń. Dlatego najczęściej stosowane metody powinny być skuteczne dla średnio i długoterminowego inwestowania - czyli dla okresów od co najmniej kilku tygodni przez kilka miesięcy do co najmniej kilku lat - a najlepiej jak perspektywa naszego inwestowania przekracza co najmniej 5 lat.

Powyzsze uwarunkowania decydują o selekcji szeroko stosowanych narzędzi przez inwestorów giełdowych do tych które są odpowiednio skuteczne dla inwestowania co najmniej średnio-terminowego. Czyli, wiele narzędzi doskonale spełniajace swoje cele na giełdzie, albo w ogóle nie bedą skuteczne w inwestowaniu w funduszach albo trzeba zdecydowanie zmienić ich parametry.

W rozdziale tym będziemy zajmowali się narzędziami inwestycyjnymi wyjątkowo skutecznie stosowanymi w inwestowaniu w funduszach.

Będziemy tutaj analizować skuteczność poszczególnych narzędzi i warunki jakie będą musiały spełniać parametry tych narzędzi aby stały się wystarczająco zyskowne.

Na początek będziemy analizować dwa najskuteczniejsze narzędzia - średnie kroczące oraz tzw. sytem stop loss.

Średnie kroczące, na bazie których został opracowany system OPI, jest najlepszą metodą nadązajacą za trendem na giełdach i określającą jego zmienność - generując sygnały kupna i sprzedazy funduszy akcyjnych.

System stop loss jest szeroko stosowany w trendach rosnących i malejących średnioterminowych, ale także w trendach krótkoterminowych, z którymi mamy do czynienia w trendach bocznych przy dynamicznej zmienności wartości wycen naszych funduszy, kiedy skuteczność średnich kroczących jest ograniczona. Poniewaz narzędzia typu stop loss (a jest ich wiele typów ) najczęściej będą wykorzystywane w trendach krótkoterminowych, wymagać będą większego zaangażowania -  co oznacza, że będą mogły być stosowane przez osoby bardziej doświadczone w technikach stosowanych narzędzi. 

W przypadku metod stop loss dowiesz się, ze o ile ich proste stosowanie na giełdach jest bardzo skuteczne w zabezpieczeniu strat, o tyle w przypadku wykorzystania ich w zarządzaniu inwestowaniem w funduszach powinny spełniać także warunki umożliwiajace optymalnie zarabianie na funduszach.

W wielu publikacjach traktuje się stop loss jako skuteczne narzędzie ograniczające straty a zapomina się jak dzięki jego stosowaniu osiągnąć maksymalne zyski.

 

Nowa wersja systemu OPI-INVEST