fundusze inwestycyjne

FUNKCJE SYSTEMU OPI

Do podstawowego zakresu informacji jakie są dostępne na portalu to:

Portfele modelowe - bazowe:

Dla każdego miejsca inwestowania na podstawie rankingów wykorzystywanych w funkcjach Tabel tworzone są w chwili wygenerowania sygnału konwersji (kupna lub sprzedaży) funduszu akcyjnego portfele modelowe - bazowe.

Obecnie obejmują one wszystkie fundusze krajowe a sygnały konwersji generowane są systemami opartymi na indeksie WIG Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przykładowy portfel modelowy bazowy dla TU Skandia mamy ponizej.

 

Druga tabela to analiza osiągniętych wyników przez wybrany portfel modelowy od dwóch newralgicznych dat - ze stosowaniem systemu OPI i bez jego stosowania.

 

Trzecia tabela to aktualne portfele tzw. tygodniowe dla trzech różnych typów portfeli:

Portfele te pozwalają także do wykorzystania wskazywanych funduszy przy zmianie strategii z funduszy akcyjnych w fundusze bezpieczne.

Są to oczywiście portfele przykładowe optymalne w danym okresie i są zmieniane w zależności od zmiany wynikow poszczególnych funduszy.

 

Powyższy zestaw tabel dosyłany jest w formie powiadomienia zależnie od zmian na rynkach nie rzadziej jak raz na miesiąc.

 

  

 

 

Nowa wersja systemu OPI-INVEST