fundusze inwestycyjne
Start /Ile możesz zarobić?

Ile możesz zarobić inwestując w funduszach inwestycyjnych?

Efekty oszczędzania w funduszach inwestycyjnych zależą przede wszystkim od sposobu zarządzania portfelem. Najczęściej inwestycje lokowane są w określony rodzaj portfela: agresywny, umiarkowany albo bezpieczny i pozostawione własnemu biegowi - efekt pozostaje wówczas całkowicie uzależniony od bieżącej koniunktury na rynku. Hossa powoduje, że wartość naszych inwestycji wzrasta, natomiast nadejście bessy powoduje spadek tej wartości. W konsekwencji zależnie od momentu, w którym chcemy skorzystać z naszej inwestycji zyskujemy albo tracimy.

Założenia TFI

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjncyh (TFI) zakładają, że inwestycje które zakładasz w funduszach inwestycyjnych będą długoterminowe, czyli będą trwały co najmniej dziesięć a najlepiej więcej niż dwadzieścia lat. W tych okolicznościach działa podstawowa reguła rynku - wartość jednostek udziałowych TFI ulega wahaniom zgodnie z koniunkturą rynku, ale trend długoterminowy z zasady jest wzrostowy, więc spokojnie możesz oczekiwać efektu w postaci zysku.

Jakiego zysku możesz się wtedy spodziewać?

Poniższy wykres przedstawia efekty różnego sposobu oszczędzania. Wartości do wykresów zostały wyliczone na rzeczywistych danych historycznych, przy założeniu jednorazowej wpłaty 10.000 zł początkiem stycznia 1999 roku.

 

!!  Aby powiększyć wykres proszę kliknąć w niego - podobnie mozna powiększać wszystkie wykresy.

Lokata bankowa, fundusz pienięzny,  fundusz obligacji

Jak widzimy najbardziej równomierny wzrost mamy dla lokaty bankowej i przy inwestowaniu w bezpiecznym funduszu pienięznym lub obligacji. Wyniki inwestowania w funduszach bezpiecznych są duzo korzystniejsze niz lokata bankowa. Odpowiednio fundusz pienięzny pozwolił zarobić dwa razy wiecej a fundusz obligacyjny trzy razy więcej niz lokata bankowa w tym okresie.

Fundusz akcyjny

Inwestycję tę cechuje największa amplituda zmian. Od połowy 2001 do połowy 2003  nie można było praktycznie zarobić więcej niz w funduszach bezpiecznych. Dopiero po 6 miesiącach 2003 roku  rozpoczął się okres wzrostowy i fundusz akcyjny zaczął zarabiać więcej . W lipcu 2007 mieliśmy zgromadzone już około 60.000 zł. Całkowita stopa zwrotu wyniosła zatem 500 %. Jeżeli nie wyjęliśmy naszego kapitału i dalej prowadziliśmy naszą inwestycję - na początku 2009 roku pozostało nam na plusie już tylko 22.000 zł - czyli niewiele więcej niż w inwestycji w fundusz obligacyjny. Dzięki wzrostom od marca 2009 roku jesteśmy obecnie (20 sierpnia 2014) na plusie w przybliżeniu 45.000 zł.

Wszystkie powyższe wyniki oszczędzania czy inwestowania są efektem "taktyki  bez taktyki" opartej na zasadzie - wpłacam i nic z tym nie robię.

Aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych z OPI-INVEST

Najwyżej na wykresie mamy linię czerwono - zieloną obrazującą efekt stosowania aktywnej strategii w zarządzaniu naszą inwestycją - w momentach wyraźnych zmian trendów na rynkach akcyjnych dokonywaliśmy wzajemnych konwersji dwóch funduszy - akcyjnego i obligacji, których przebieg analizowaliśmy wcześniej. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe wykorzystanie funduszu obligacji. Aktywna strategia pozwoliła zwiększyć zysk o 125 000 zł przy podniesieniu średniej rocznej stopy zwrotu brutto z 11,5 % do 20,3 %, czyli o 8,8% - w tym średnio 2,9 % to roczny efekt inwestowania w fundusz obligacyjny.

 

System OPI wygenerwał sygnał przejscia z funduszy akcyjnych do bezpiecznych dzięki czemu uchroniliśmy się przed spadkami w okresies bessy od końca 2007 roku do marca 2009 - wyjście z funduszy akcyjnych w listopadzie 2007 roku i do marca 2009 roku w funduszach bezpiecznych.  Największe efekty daje system po duzych spadkach na giełdach.

Bardzo wazny sygnał przejścia z funduszy inwestycyjnych akcyjnych do funduszy bezpiecznych system OPI wygenerował 18 lipca 2011, co uchroniło naszych abonentów przed stratami rzędu 20 % (czytaj więcej na blogu).

Inwestując w funduszach  przy wykorzystaniu narzędzi i strategii dostępnych w ramach systemu OPI mogliśmy zarobić nawet prawie 179 000 zł w ciągu 15,6 lat przy jednorazowej wpłacie 10 000 zł. Średnia roczna stopa zysku wyniosła 20,3 % brutto .

Wpłata jednorazowa 10tys (1999-2014) Lokata bankowa Fundusz pienięzny Fundusz obligacji Fundusz akcji  Fundusz akcji + fundusz obligacji (metoda OPI)
Wpłata 10 000zł 10 000zł 10 000zł 10 000zł 10 000zł
wynik oszczędzania 18 700 zł 28 480 zł 34 700 zł 54 860 zł 179 100 zł
Zysk brutto 8 700 zł 18 480 zł 24 700 zł 44 860 zł 169 100 zł
Zysk netto  7 047 zł  14 969 zł   20 007 zł 36 337 zł  136 971 zł 
stopa zwrotu brutto 87 % 185 % 247 % 430 % 1691 %
stopa zwrotu netto 70 % 150 % 200  % 348 % 1370 %
średnio-roczna stopa zwrotu netto 4,1 % 6,9 % 8,3 % 11,5 % 20,3 %
średnio-roczna stopa zwrotu netto
z uwzglęnieniem inflacji
 1,1 % 3,8 %  5,2 %  8,4%  17,2 % 

Wpływ inflacji na zysk z inwestycji w funduszach.

W ostatnim wierszu uwzględniliśmy w obliczeniach inflację - czyli stały wzrost poziomu cen i spadek siły nabywczej naszych pieniędzy. Inflacja w latach 2000-2011 wyniosła w sumie 40,1% czyli średnio na rok 3,1%. Znaczy to, że pieniądze które posiadamy dzisiaj i te które będziemy inwestować w następnych latach, będą mniej warte w przyszłości. 

 

 

Ostateczne wyniki wydają się wyjątkowo wysokie.

Zwróćmy jednak uwagę, że analiza dotyczy jednego funduszu - gdybyśmy dobierali w różnych okresach najlepsze fundusze wskazywane przez metodę OPI wynik ten byłby jeszcze lepszy.

 

 

Nowa wersja systemu OPI-INVEST